مدیریت استراتژیک منابع انسانی | ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمانی


درواقع مبحث مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل از همسوسازی استراتژی کسب و کار با شیوه های منابع انسانی برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان. هدف SHRM (مدیریت استراتژیک منابع انسانی) این است که اطمینان حاصل شود که استراتژی منابع انسانی یک وسیله نیست، بلکه یک هدف است تا جایی که به اهداف تجاری مربوط می شود. ایده پشت SHRM این است که شرکت ها باید استراتژی منابع انسانی خود را در چارچوب اهداف کلی کسب و کار «مطابق» کنند و از این رو اطمینان حاصل کنند که بین شیوه های منابع انسانی و اهداف استراتژیک سازمان همسویی وجود دارد.

تکامل SHRM

با ظهور صنایع جدید اقتصادی مانند فناوری اطلاعات و رشد قارچ گونه بخش خدمات، سازمان ها در سراسر جهان دریافتند که منابع انسانی باید به عنوان منبع مزیت رقابتی در نظر گرفته شود، نه اینکه در دسترسی به فناوری یا سرمایه به همان شیوه برخورد شود. نگران است. این بدان معنی است که عملکرد HRM به عنوان چیزی که اهداف تجاری شرکت ها را ارتقا می دهد و نه صرفاً عامل دیگری در نحوه مدیریت شرکت در نظر گرفته می شود.

چگونه SHRM با استراتژی مطابقت دارد؟

با ظهور اقتصاد امروز که خدمات سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و این واقعیت که بخش خدمات اساساً مردم محور است، ضروری است که رویکرد اول مردم توسط سازمان ها برای استراتژی کسب و کار پایدار مورد استقبال قرار گیرد.

مطالعه بیشتر
چرایی استخدام کارکنان قراردادی و موقت

اجرای SHRM مستلزم رویکردی پیشگیرانه و عملی از سوی مدیریت و همچنین بخش منابع انسانی با توجه به طیف وسیعی از فعالیت ها از پرسنل و آموزش و توسعه گرفته تا مشاوره و مدیریت پرداخت و عملکرد است.

روشی که SHRM کار می کند

اگر نمونه‌های دنیای واقعی را در نظر بگیریم، بسیاری از سازمان‌ها در زمان‌های اخیر «مدیران مردمی» را اختصاص داده‌اند که تنها وظیفه آنها مراقبت از توانمندسازی و برآوردن نیازهای منابع است. این یک تغییر قابل توجه از برخورد با مردم به عنوان منابع صرف به رفتار با افراد به عنوان دارایی است.

با تشریح این نکته، متوجه می‌شویم که سازمان‌ها تمایل دارند از قابلیت‌های افراد شاغل در آنجا استفاده کنند و اطمینان حاصل کنند که «سرمایه انسانی» به عنوان منبع مزیت رقابتی تغذیه و پرورش می‌یابد. این به یک بخش اختصاصی منابع انسانی و مدیران افراد در هر گروه تبدیل می شود که به طور انحصاری با مسائل کارمندان سروکار دارند و در مقابل آن به عنوان یک عملکرد مدیریت خطی برخورد می شود.

نتیجه میگیریم که

زمان هایی که مدیریت می تواند خودسرانه شرایط را به کارکنان دیکته کند و حقوق آنها را زیر پا بگذارد، دیگر موضوعی نیست. با بالون شدن نیروی کار یقه سفید، توجه سازمان ها به نیازهای کارکنان بیش از پیش ضروری می شود. در نهایت، این واقعیت که سازمان ها به جای تحمیل استراتژی بر کارکنان، استراتژی خود را از کارکنان می گیرند، ماهیت SHRM است.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی | ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمانی
رای خود را ثبت کنید 🙂
مطالعه بیشتر
شروع حرفه ای کسب و کار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *